Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2021

W nietypowym terminie odbyło się Walne Zebranie członków naszego koła. Opóźnione z powodu pandemii o 22 miesiące względem pierwotnego terminu ostatecznie odbyło się w sobotę 20 listopada 2021 w gościnnych progach SP nr 63.

Frekwencja była mizerna – 39 osób, co stanowi nieco ponad 7% wszystkich członków koła. Po stwierdzeniu braku kworum o godz. 10:00 odczekaliśmy do 10:15, aby rozpocząć zebranie w drugim terminie.

Po uczczeniu minutą ciszy kolegów, którzy odeszli przyszedł czas na formalną część zebrania. Sprawnie wybrano przewodniczącego i sekretarza walnego zgromadzenia oraz członków komisji wyborczo-mandatowej, skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków. Równie sprawnie odczytane zostały i przyjęte bez dyskusji przez zgromadzonych sprawozdania zarządu, skarbnika, sądu koleżeńskiego i komisji rewizyjnej.

Na funkcję prezesa koła była tylko jedna kandydatura, dotychczasowego prezesa Jerzego Łuczaka i uzyskała jednogłośne poparcie obecnych na sali.

O reelekcję starało się sześciu członków ustępującego zarządu. Pomimo zachęt i wezwań ze strony starego/nowego prezesa nikt nie zdecydował się na zgłoszenie dodatkowych kandydatur. Ostatecznie zarząd przez najbliższe 4 lata tworzyć będą:

  • Jerzy Łuczak – prezes
  • Sławomir Bednarczyk
  • Mieczysław Cukrzyński
  • Piotr Łuczak
  • Jan Rymaniak
  • Jan Słodownik
  • Przemysław Szyszka

Delegatami na okręgowy zjazd delegatów zostali Jerzy Łuczak i Piotr Łuczak.

Więcej emocji dostarczyła dyskusja w ramach wolnych wniosków. Zarząd przedstawił plany w zakresie wprowadzenia od nowego sezonu zakazu używania łódek zdalnie sterowanych oraz zakazu wjazdu dla samochodów z przyczepami kempingowymi. Uzasadniał to nieprzestrzeganiem obecnego ograniczenia w postaci wywozu do połowy łowiska, wzrastającą liczbą konfliktów na linii karpiarze-spinningiści-spławikowcy i praktycznym wyłączeniem z możliwości wędkowania stanowisk sąsiadujących z „zasiadkowiczami”. Stanowiska zarządu nie podzielało kilku z obecnych wędkarzy, ale ostatecznie znalazło ono aprobatę większości zgromadzonych.

Ostatnim punktem zebrania było wręczenie odznaczeń związkowych:

  • Złotej Odznaki PZW dla Sławomira Bednarczyka
  • Złotej Odznaki PZW dla Sławomira Kaźmierczaka
  • Brązowej Odznaki PZW dla Roberta Słomińskiego

Po ok. 1,5h zebranie zostało zamknięte.