Plan pracy 2022

W związku z obowiązującymi obostrzeniami i brakiem możliwości zatwierdzenia „Planu pracy” przez Walne Zgromadzenie zarząd koła przygotował terminarz „Planu pracy” na rok 2022. Sytuacja epidemiczna jest nieprzewidywalna i przygotowane imprezy mogą zmieniać swoje terminy lub zostać odwołane z uwagi na sytuacją epidemiologiczną w kraju w związku z SARS-CoV-2. Obecna wersja „Planu pracy” jest wywieszona  nad „CZAPNICĄ”

Na naszej stronie, w górnym menu będzie znajdować się uaktualniana na bieżąco wersja planu pracy na rok bieżący.