„Akwen 2022” – Straż Pożarna nad Czapnicą

W sobotę, 15 stycznia, na Czapnicy odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodno-lodowego “Akwen 2022” zorganizowane wspólnie przez Polski Czerwony Krzyż w Poznaniu,  Ochotniczą Straż Pożarną Poznań – Głuszyna oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Puszczykowie.

W ramach ćwiczeń zadaniem ratowników było wykorzystanie zróżnicowanych metod oraz sprzętu do ratowania osób tonących oraz uwięzionych na lodzie. Prezentowane były techniki ewakuacji, a także sposoby udzielania pierwszej pomocy. Szczególnym aspektem ćwiczeń były metody przeciwdziałania hipotermii u osób poszkodowanych.

Patronem honorowym ćwiczeń został Starosta Poznański Jan Grabkowski.