Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2018 rok

21.01.2019 roku miało miejsce Zebranie Sprawozdawcze naszego Koła. Tradycyjnie spotkaliśmy się w Szkole Podstawowej nr 63 przy ul. Starołęckiej. Dość niespodziewanie w zebraniu uczestniczył  przedstawiciel Zarządu Okręgu, Kol. Andrzej Lebiotkowski. W zebraniu uczestniczyło 46 członków naszego koła. To zaledwie 6,55% wszystkich wędkarzy wg stanu na koniec 2018 roku.  Wszystkie sprawozdania organów koła zostały przyjęte jednogłośnie i nie wywołały dodatkowych pytań z sali.

W trakcie dyskusji o planie działania na 2019 rok padła propozycja wydłużenia zawodów karpiowo-sumowych do trzech dni. Po krótkiej dyskusji wniosek poddano głosowaniu, w którym Walne Zgromadzenie odrzuciło go. Kolejny postulat związany z organizacją zawodów wędkarskich dotyczył wprowadzenia zakazu punktowego nęcenia za pomocą koszyczka na sztycy. Wniosek poddano pod głosowanie w którym uczestnicy Walnego Zgromadzenia odrzucili go.
Jeden z kolegów zakwestionował punkt regulaminu łowiska “Czapnica” mówiący o zamykaniu akwenu na czas zawodów wędkarskich dla wędkarzy nie biorących udziału w zawodach. Wyjaśnień udzielił prezes koła Kol. Jerzy Łuczak. Wyjaśnienie spotkały się ze zrozumieniem ogółu uczestników zebrania.

Zebrani zgodnie wyrazili oburzenie na informacje o ważeniu przez wędkarzy ryb podczepianych za skrzela. W związku z powyższym pojawił się głos o ustanowieniu mat wędkarskich jako obowiązkowego wyposażenia wędkujących nad “Czapnicą”. Kompromisowo wszyscy uznali, że ewentualne ważenie ryb może odbywać się wyłącznie w siatkach lub matach wędkarskich, a zauważone przypadki naruszenie tej zasady będą piętnowane i zgłaszane organom koła. Kolejny wniosek dotyczył upublicznienia numerów telefonów do członków SSR Koła “Starołęka”.

Znaczna część pytań i postulatów była skierowana do reprezentanta Zarządu Okręgu w Poznaniu. Kilka osób podniosło problem dostępu do Warty. Wezwali do działania Zarząd Okręgu w tym zakresie. Przedstawiciel ZO Kol. Andrzej Lebiotkowski zreferował aktualny stan prawny, efekty rozmów z samorządem i poinformował o ograniczonych możliwościach ZO w tej kwestii.
Wędkarzy interesowały również działania prawne podjęte przez władze okręgu w sprawie zatrucia Warty w październiku 2015 roku.
W trakcie dyskusji pojawił się też z sali głos oburzenia brakiem jednolitej opłaty krajowej. Przedstawiciel ZO wyjaśnił mechanizmy funkcjonowania porozumień okręgowych na przykładzie negocjacji z okręgiem Legnica.
Na pytanie o przedłużeniu ubezpieczenia wędkarzy przez ZO wiceprezes Lebiotkowski zapewnił o jego kontynuacji.

W trakcie swojego dalszego wystąpienia Kol. Andrzej Lebiotkowski zreferował:

  • przyczyny wielopoziomowości w opłatach za zagospodarowanie wód
  • przepisy w zakresie wywożenia przynęt i zanęt oraz przypomniał o zakazie stosowania plastikowych butelek jako markerów na łowiskach
  • zasady wypełniania obowiązkowego rejestru połowu
  • przypomniał informację o utracie ważności kart wędkarskich wydanych przed 31.01.1997r.
  • przepisy o warunkach zwolnienia z opłat wędkarzy niepełnosprawnych

W nawiązaniu do informacji o utracie ważności starszych kart wędkarski Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę o zwolnieniu do 30 kwietnia 2019r. członków naszego koła z opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską.