Karty wędkarskie

Przypominamy wszystkim wędkarzom, że karty wędkarskie wydane przed 31.01.1997 są nieważne. Na mocy ustawy uprawnienie do wystawiania kart wędkarskich zostało przyznane wyłącznie jednostkom samorządowym. Skarbnicy kół PZW będą sprawdzać ważność tego dokumentu i nie będą przyjmować opłat za składki członkowskie od osób z nieważną kartą wędkarską.

Do wyrobienia nowej karty wędkarskiej niezbędne jest złożenie w Kancelarii (parter, pokój 002) Starostwa Powiatowego w Poznaniu, które mieści się na ul. Jackowskiego wniosku o wydanie karty z załączoną fotografią o wymiarach 2.30 x 2.80 [cm], zaświadczenia o zdaniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb oraz wniesieniu 10zł opłaty na konto Starostwa Powiatowego.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia nasze koło PZW „Starołęka” zrezygnowało do 30.04.2019 roku z pobierania 30 zł opłaty za egzamin na kartę wędkarską.