Sadzenie drzewek nad stawem „Kapielowym”

Tydzień temu pomagaliśmy Zakładowi Lasów Poznańskich w sadzeniu iglaków na terenie sąsiadującym ze stawem „Kąpielowym”. Mamy nadzieję, że piaszczyste połacie już za kilka lat będą cieszyły oko zielenią sosnowych igieł, a powietrze przesycone zostanie żywicznym zapachem.

Sens tych nasadzeń najlepiej widać porównując zdjęcia z podobnej akcji przeprowadzonej dokładnie 6 lat temu.