Przycinanie drzew

Kolejna przedwiosenna sobota była okazją do przeprowadzenia prac porządkowych nad „Czapnicą”. Liczne gałęzie zalegające teren po każdym dniu z nieco silniejszym wiatrem skłoniły nas do tego, aby tym razem skupić się na przycince gałęzi drzew z najbliższego otoczenia drogi dojazdowej i stanicy. Dzięki zaangażowaniu Sławka Bednarczyka, który nie tylko wsparł nas podnośnikiem, ale aktywnie przez kilka godzin operował piłą spalinową kilka metrów nad ziemią ten etap porządków mamy zakończony.

Szkoda jedynie, że to kolejna sobota w której zaledwie co setny członek naszego koła aktywnie angażuje się w  prace naszej społeczności. Niska frekwencja nie pozwoliła na realizację planów związanych z przeglądem i poprawą stanu stanowisk wędkarskich. Liczymy, że w następnych tygodniach będzie nas więcej – nikt za nas o „Czapnicę” nie zadba.