Prace porządkowe – 28.04.2018

W przededniu majówki spotkaliśmy się, aby popracować przy zagospodarowaniu terenu w pobliżu stanicy. Licznie zebrana ekipa sprawnie przygotowała pierwszy etap prac przy utwardzaniu niewielkiego placu przy stanicy, który ma służyć jako przestrzeń „kałużoodporna”. Niestety nie zawsze aura sprzyja, a przy okazji zawodów wędkarskich i innych imprez organizowanych nad wodą niezbędne jest wręcz miejsce gdzie można zjeść posiłek, ogłosić komunikaty czy wręczyć nagrody. Utwardzony plac będzie znakomitym uzupełnieniem dla naszych namiotów rozstawianych przy okazji imprez nad Czapnicą.