Plan pracy 2021

W związku z obowiązującymi obostrzeniami i brakiem możliwości zatwierdzenia „Planu pracy” przez Walne Zgromadzenie zarząd koła przygotował preliminarz „Planu pracy” na 2021r. Sytuacja epidemiczna jest nieprzewidywalna i przygotowane imprezy mogą zmieniać swoje terminy lub w ogóle nie odbyć się. Obecna wersja „Planu pracy” w postaci papierowej udostępniana jest każdemu wędkarzowi w chwili opłacenia składki i siłą rzeczy może zdezaktualizować się.

Dlatego na naszej stronie, w górnym menu będzie znajdować się uaktualniana na bieżąco wersja planu pracy na bieżący rok.