Odśnieżyliśmy Czapnicę

Sobotnie popołudnie, słonecznie, lekki mróz, a przy stanicy kilkanaście samochodów i wędkarze z naszego koła gotowi do działania. Na bezpiecznych obszarach zbiornika odśnieżyliśmy taflę lodu umożliwiając dotarcie światła słonecznego w głąb zbiornika, co z pewnością zwiększy produkcję tlenu tak potrzebnego mieszkańcom naszego akwenu.

Z obserwacji wywierconych  przerębli mogliśmy określić potencjalnie niepewne obszary lodu. W wielu miejscach widoczne były znaczne pęcherze w strukturze lodu. „Czapnica”, która jest zalanym wyrobiskiem potorfowym charakteryzuje się „gazowym” dnem oraz podwodnymi źródłami w okolicach których zamarzanie tafli wody przebiega wolniej.

Udając się na lód pamiętajmy o zagrożeniach, szczególnie w perspektywie nadchodzącej odwilży.