Komunikat ZG PZW w sprawie wpisowego – Uchwała ZG PZW nr 233/IV/2020

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną Zarząd Główny PZW podjął uchwałę określającą kwotę wpisowego w wysokości 1 złotego dla osób, które wniosły składkę członkowską ogólnozwiązkową w 2019 r., a którym nie uda się jej opłacić w terminie do dnia 30-go kwietnia br. Wpisowe dla nowo wstępujących pozostaje bez zmian i wynosi 25zł.