Zebranie sprawozdawczo-wyborcze z 23 stycznia 2017 roku

Zarząd Koła nr 97 "Starołęka"

23 stycznia 2017 w gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr 63 przy ul.  Starołęckiej w Poznaniu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła nr 97 „Starołęka”. Władze okręgu poznańskiego PZW reprezentował Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, kol. Tomasz Wiśniewski.

W zebraniu uczestniczyło 45 członków Koła „Starołęka”, którzy przez przez aklamację zatwierdzili porządek obrad. Po przedstawieniu przez Sekretarza Koła działań zrealizowanych w 2016r. oraz rozliczenia finansowego zreferowanego przez Skarbnika Koła podsumowanie ostatniego roku przedstawiła Komisja Rewizyjna. Głosami uczestników walnego zebrania udzielono Zarządowi Koła absolutorium za działalność w 2016r. Pozytywna ocena pracy Zarządu znalazła odzwierciedlenie w wyborach władz Koła na nową czteroletnią kadencję i powołaniem nowego „starego” Zarządu.

Wśród kilku zgłoszonych wolnych wniosków akceptację walnego zebrania uzyskał jeden, o ograniczeniu do 8m długości wędzisk dopuszczonych w zawodach spławikowych organizowanych przez Koło.

Dzięki kol. T.Wisniewskiemu uczestnicy zebrania zapoznali się z działaniami PZW obejmującymi odbudowę rybostanu na rzece Warcie po masowym zatruciu jej wód jesienią 2015 roku. Kolega Przewodniczący obiecał również poruszenie na zebraniu Okręgu sprawy zagrodzenia dojazdu do rzeki Warty na wysokości ul. Starołęckiej 294.

Po niecałych dwóch godzinach Prezes Koła, kol. Jerzy Łuczak zakończył zebranie.