Zebranie sprawozdawcze za 2019 rok

20 stycznia 2020 roku 49 z pośród 682 członków koła „Starołęka” stawiło się w SP63 na dorocznym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym. Sprawozdania z działalności w 2019r. organów statutowych koła zostały przyjęte jednogłośnie. Podobna jednomyślność była przy głosowaniu nad uchwałami organizującym pracę w nadchodzącym roku.
Z części zebrania obejmującej dyskusję i wolne wnioski warto odnotować decyzję o jednoznacznym określeniu warunków przeprowadzenia zawodów nocnych określonych jako “karpiowo-sumowe”. Zdecydowana większość zgromadzonych zatwierdziła możliwość wykorzystania łódek zdalnie sterowanych oraz uwzględnienia w punktacji wyłącznie karpi i sumów. Propozycja przywrócenia pamiątkowych pucharów dla tryumfatorów zawodów wędkarskich nie spotkała się z akceptacją, ale już odmienne było nastawienie zgromadzonych do nagradzania w tej formie laureatów w kategorii „młodzieżowców”.
W kwestii zarybień padło pytanie o zarybienia stawu „kąpielowego” (tak, miały miejsce w niewielkich ilościach) oraz planowany termin zarybienia wiosennego (zależy od zgromadzonych środków z zezwoleń i pogody).
Pojawił się też z sali głos krytyczny za politykę informacyjną zarządu w kontekście informowania o przeprowadzanych pracach modernizacyjno-porządkowych nad „Czapnicą”. Brak lub zbyt późno publikowane ogłoszenia sprawiały, że wędkujący nad „Czapnicą” byli zaskakiwani hałasem, niedogodnościami i ogólnym zamieszaniem. Zarząd wyjaśnił, że czasami terminy wyznaczane są z dnia na dzień, bo długoterminowe plany może pokrzyżować pogoda oraz dostępność parku maszynowego. Szybkie akcje w środku tygodnia wynikają również z większego obłożenia akwenu w weekendy. Konkludując Zarząd zobowiązał się do większej sumienności w informowaniu o planowanych pracach nad naszym zbiornikiem. Pozostaje mieć nadzieję, że wędkarze rezygnujący w tym czasie z wędkowania dołączą do tych angażujących się w prowadzone prace.
Tradycyjnie na zakończenie zebrania wręczone zostały nagrody dla najlepszych wędkarzy cyklu „Grand Prix 2019”. Najlepszym okazał się Piotr Łuczak, a miejsca na podium zajęli Dariusz Ciszak i Jerzy Łuczak.