Zapraszamy na prace porządkowe nad „Czapnicę” – sobota, 6 czerwca g. 16:00

Wędkujących na co dzień nad „Czapnicą” tym razem zapraszamy do wspólnych prac porządkowych. Spotykamy się w sobotę 6 czerwca o g. 16:00. W planach mamy koszenie i drobne remonty stanowisk przed niedzielnymi zawodami spławikowymi.